logo
 Charterdato 29. oktober 1984  Onsdag 10. august  2022 
INFORMASJON
 » Nyheter
 » Lenker
LIONS
 » Om Riska Lions
 » Lions Norge
 » Eruba-prosjektet
 » Tulipanaksjonen
 » Røde Fjær
 » Juleutlodning
 » Fureneset aktivitetssenter
 » Lions etiske norm
RISKADAGENE
 » Riskadagene 2018
 » Riskadagene 2017
 » Riskadagene 2016
 » Riskadagene 2015
 » Riskadagene 2014
 » Riskadagene 2013
 » Riskadagene 2012
 » Riskadagene 2011
 » Riskadagene 2010
 » Riskadagene 2009
 » Riskadagene 2008
 » Riskadagene 2007
 » Riskadagene 2006
 » Riskadagene 2005
 » Riskadagene 2004
 » Riskadagene 2003
 » Tidligere arrangement
 » Presseomtaler
TETTSTEDET HOMMERSÅK
 » Generell informasjon
 » Historikk
 » Verdt å se
 » Turforslag
 LIONS: Om Riska Lions
Mandag 03.09.01
Dette er Lions

Lions har som hovedoppgave å drive humanitært hjelpearbeid. Medlemmene engasjerer seg i å hjelpe i lokalsamfunnet, i nasjonale prosjekter og i internasjonalt bistandsarbeid. Arbeid i Lions skal utvikle større forståelse mellom mennesker og lionsmedlemskapet skal gi mulighet til egenutvikling og vennskap.

I Norge har Lions mer enn 14 000 kvinner og menn som medlemmer i mer enn 500 klubber over hele landet. Det er lionsklubber i nesten alle landets kommuner.

HJELP I LOKALSAMFUNNET
Hoveddelen av Lions engasjement ligger i nærmiljøet med støtte til lokale behov. Syke, eldre og funksjonshemmede er av de gruppene som tradisjonelt får støtte av Lions. I tillegg satser en på holdningsskapende arbeid og aktiviteter for unge.

RØDE FJÆR
Røde Fjær er Lions landsomfattende innsamlingsaksjoner og gjennomføres med noen års mellomrom. Den første aksjonen var i 1966 og gikk til reisingen av helseportssenteret på Beitostølen. Den siste aksjonen ble gjennomført i 1999 under mottoet «Livskvalitet i eldre år».

LIONS FØRERHUNDSKOLE OG MOBILITETSSENTER
Lions førerhundskole og mobilitetssenter er etter moderniseringen i 1995 en av verdens mest moderne og funksjonelle førerhundskoler. Skolen leverer ferdig trente hunder og tilbyr også mobilitetstrening for blinde og svaksynte.

NEI TIL NARKOTIKA
Kampen mot narkotikamisbruk er sentralt for Lions over hele verden. I Norge er innsatsen særlig rettet mot forebyggende og holdningsskapende arbeid.

MITT VALG
Mange tusen elever i skolen har stiftet bekjentskap med «Mitt valg» - Lions' undervisningsprogram for grunnskolen. Programmet er i daglig bruk i skoler over hele landet og ca 13 000 lærere har gjennomgått kurs for å bruke opplegget. Lions sentralt og lokalt gir støtte for at kursene skal holdes gratis for skolen.

INTERNASJONALT HJELPEARBEID
Norske Lions er engasjert i internasjonalt arbeid - både ved støtte til andre organisasjoners arbeid (Redd Barna, Røde Kors, Kirkens Nødhjelp, SOS Barnebyer, Norsk Folkehjelp) og ved egne prosjekter. Lions har bidratt til bistandsprosjekter i blant annet Etiopia, Nepal, Sri Lanka, Romania og de baltiske landene.
Bistandsprosjektene har alltid som mål å bygge opp lokal kompetanse og gi hjelp til selvhjelp.

Lions i Norge har et eget øyehelseprosjekt i Uganda, der det er bygget egne klinikker ved tre regionsykehus og det drives oppsøkende virksomhet for å behandle og forebygge blindhet.

SØK

VELKOMMEN TIL WWW.RISKALIONS.NO

Lions Club Sandnes / Riska er nå på nett. Vårt mål med disse internettsidene er å gi informasjon om klubben og om bygda. Vi har laget en egen lenkeside med mer enn 200 lokale lenker, og vi tilbyr historikk og generell informasjon om Hommersåk. Har du spørsmål eller kommentarer, send en mail til webmaster.
RISKA LIONS CLUB
Riska Lions Club
Postboks 28
4395 HOMMERSÅK

Telefon 48 28 08 99
E-post: webmaster@riskalions.no

Charterdato: 29.10.1984
Klubbhus: Klokkarlåven, Stemmen
UTLEIE AV LIONSHUSET

Den gamle Klokkarlåven like ved Stemmen disponeres av Riska Lions. Huset er tilgjengelig for utleie. Bestill online.

ONLINE BOOKING AV KLOKKARLÅVEN
SITATET

Copyright 2013 © Lions Club Sandnes / Riska
  Utviklet av iServ AS / 
Commentum Forlag AS