logo
 Charterdato 29. oktober 1984  Mandag 25. januar  2021 
INFORMASJON
 » Nyheter
 » Lenker
LIONS
 » Om Riska Lions
 » Lions Norge
 » Eruba-prosjektet
 » Tulipanaksjonen
 » Røde Fjær
 » Juleutlodning
 » Fureneset aktivitetssenter
 » Lions etiske norm
RISKADAGENE
 » Riskadagene 2018
 » Riskadagene 2017
 » Riskadagene 2016
 » Riskadagene 2015
 » Riskadagene 2014
 » Riskadagene 2013
 » Riskadagene 2012
 » Riskadagene 2011
 » Riskadagene 2010
 » Riskadagene 2009
 » Riskadagene 2008
 » Riskadagene 2007
 » Riskadagene 2006
 » Riskadagene 2005
 » Riskadagene 2004
 » Riskadagene 2003
 » Tidligere arrangement
 » Presseomtaler
TETTSTEDET HOMMERSÅK
 » Generell informasjon
 » Historikk
 » Verdt å se
 » Turforslag
 TETTSTEDET HOMMERSÅK: Historikk
Torsdag 12.07.07
Det å bli gammal i gamle dager: Historikk om Riska Aldersheim


Gamlehjemmet anno 1937. Sigurd Haugland (14 år), Reidar Kjønaas (9 år) og Lars Eltervåg (79 år).

Riska Aldersheim fotografert i 1982. Til venstre: Bygget som i 1954 ble tatt til bruk som aldersheim. Til høyre: Den nye delen.
Noe av det første en kjenner til angående aldersheimen i Riska, var fra et årsmøte for a/s Riskafjord i 1927. Det hadde vært et godt driftsår for selskapet, og en skulle dele ut noe av overskuddet til forskjellige gode formål i bygda. Per Haualand nevnte da at bygda trengte et gamlehjem, og at det kanskje burde vært satt av et pengebeløp til dette formålet.

Dermed ble Per Haualand utnevnt av styret til å sende et skriv til Riska soknekommune om disse tankene. Soknestyret syntes godt om denne tanken, og valgte en komité som i første rekke skulle arbeide videre med saken, for om mulig å finne en måte å samle penger til bygging av en gamleheim.
I mange år streva bygdefolket med basarer og tilstellinger til inntekt for heimen. Noe som til sist lyktes.
I 1935 kom huset til Tormod Rettedal ("Keisergården") for salg og styret kjøpte den.
Det ble da så smått tatt til med et hjem for eldre og trengende i bygda.
Dessverre brant dette huset ned i 1938.
Etter at huset brant ned, slo Gunnar Hogstad til lyd for en innsamling blant utflytta nordmenn i Amerika om hjelp til reising av en ny aldersheim. Dette gjorde han gjennom bladet "Visergutten".
Innsamlinga innbrakte et fint beløp. Og i 1940 sto huset ferdig. Byggmester Gunnar Frøyland sto for arbeidet, som kom på 20.000 kroner.
Men så kom krigen. Nå ble det bruk for huset til andre som trengte husrom, og dermed gikk åra før huset ble tatt i bruk til det som det var tiltenkt.
Onsdag 18. november 1952 var tillyst allmannamøte på ungdomshuset på Riska, der det ble framsatt et forslag fra Hetland Prestegjeld ved prost Blindheim om sammenslåing av Riska Gamleheim og Frue Gamleheim, etter tur på like fot med de gamle i Hetland, mot at Riska gav stønad til drifta, med årlige tilstellinger, og av overskuddet av leiedrifta ved huset i Riska.
Under drøftinga kom det fram at der er sterke ønsker i bygda om at en før eller siden må ta opp gamleheimsdrifta ved det huset en har - når det først står der. Og så sømmer det seg ikke at bygda skal eksportere sine gamle til en fremmed plass, fordi det er lettest og billigst. Om ikke bygda selv har mange gamle, så kunne det bli anledning til å ta i mot gamle fra andre bygder, da det skal være mangel på gamlehjemsplass i mange bygder. Særlig kunne presset fra Frue Gamleheim komme på tale.
- Dette er en sak som vil ta tid, så spørsmålet kan ikke bli løst med det første, sa Erling Skjørestad , som ba styret for huset holde fram et år til med fullmakt til å forhandle med Frue gamleheim om prost Blindheims forslag om en midlertidig løsning av saken.
1.november 1954 var dagen huset skulle tas i bruk som aldersheim. Elna Rosvoll var ansatt som styrer for heimen med god hjelp av Anna Bø som medhjelper.
Heimen var ikke stor og pensjonærene få, men om heimen er liten må han selvsagt ha ordensregler, for orden bør en ha i hvert et hjem.
- Noen visittid er ikke fastsett, men vi vil ha ro i kviletiden mellom kl. 13 og 15, og om kvelden etter kl. 20, sa Elna Rosvoll.
Heimen blir så drevet av folket i Riska, med de inntekter en får ved at de gamle betaler for seg. Kr 170,- pr måned. Og med tilskudd fra Hetland kommune og Hetland Sparebank, og fra de mange basarene gamlehjemsforeningene holder årvisst i bygda.
Dette arbeidet var det søster Inga Ingebretsen og jordmor Marta Frafjord som sto for.
Etter at Elna Røsvoll sluttet i 1957, overtok Alma Viland Sæbø som styrer fram til 1961, Ellen Jødestad fortsatte til 1981, da tok nåværende styrer, Ove Hesja, over.

Av Christian Sjøthun
Hentet fra menighetsbladet "Kontakt", Riska menighet

SØK

GOD JUL!

Lions Club Sandnes/Riska ønsker alle brukere av nettstedet www.riskalions.no en riktig god jul og et godt nytt år!
GOD SOMMER

Riska Lions Club vil gjerne ønske alle en riktig god sommer!
RISKADAGENE 2019
Riskadagene 2019 arrangeres helgen 31. mai til 2. juni.

LES MER
VELKOMMEN TIL WWW.RISKALIONS.NO

Lions Club Sandnes / Riska er nå på nett. Vårt mål med disse internettsidene er å gi informasjon om klubben og om bygda. Vi har laget en egen lenkeside med mer enn 200 lokale lenker, og vi tilbyr historikk og generell informasjon om Hommersåk. Har du spørsmål eller kommentarer, send en mail til webmaster.
RISKA LIONS CLUB
Riska Lions Club
Postboks 28
4395 HOMMERSÅK

Telefon 48 28 08 99
E-post: webmaster@riskalions.no

Charterdato: 29.10.1984
Klubbhus: Klokkarlåven, Stemmen
UTLEIE AV LIONSHUSET

Den gamle Klokkarlåven like ved Stemmen disponeres av Riska Lions. Huset er tilgjengelig for utleie. Bestill online.

ONLINE BOOKING AV KLOKKARLÅVEN
SITATET

Copyright 2013 © Lions Club Sandnes / Riska
  Utviklet av iServ AS / 
Commentum Forlag AS