logo
 Charterdato 29. oktober 1984  Mandag 25. januar  2021 
INFORMASJON
 » Nyheter
 » Lenker
LIONS
 » Om Riska Lions
 » Lions Norge
 » Eruba-prosjektet
 » Tulipanaksjonen
 » Røde Fjær
 » Juleutlodning
 » Fureneset aktivitetssenter
 » Lions etiske norm
RISKADAGENE
 » Riskadagene 2018
 » Riskadagene 2017
 » Riskadagene 2016
 » Riskadagene 2015
 » Riskadagene 2014
 » Riskadagene 2013
 » Riskadagene 2012
 » Riskadagene 2011
 » Riskadagene 2010
 » Riskadagene 2009
 » Riskadagene 2008
 » Riskadagene 2007
 » Riskadagene 2006
 » Riskadagene 2005
 » Riskadagene 2004
 » Riskadagene 2003
 » Tidligere arrangement
 » Presseomtaler
TETTSTEDET HOMMERSÅK
 » Generell informasjon
 » Historikk
 » Verdt å se
 » Turforslag
 TETTSTEDET HOMMERSÅK: Historikk
Onsdag 15.09.04
Fra møbelfabrikk til skole

Hommersåk skole var fra gammelt av et tradisjonelt skolehus plassert et steinkast fra Stemmen. Men så ble det behov for mer plass, og da var den nærliggende møbelfabrikken god å ha...

Historien om møbelfabrikken som ble til skole startet allerede i oktober 1938. Da etablerte Erling Hetland møbelfabrikk på Øvre Hetland. Fabrikken fikk en fantastisk start, og opplevde et par blomstrende år fram mot krigen. Men da krigen kom, ble det vanskelige forhold. Dette var spesielt merkbart på transportfronten, hvor rasjonering på drivstoff tvang fram alternative transportmetoder. Man tok i bruk hest og kjerre, og for å kunne transportere mindre gjenstander kjøpte Hetland inn ei håndkjerre.

Fabrikken hadde heller ikke telefontilknytning, og den gang forelå det ingen planer om å legge telefonlinjer til Øvre Hetland. Løsningen ble å flytte til sentrum av Hommersåk. Televerket ga muntlig løfte om at møbelfabrikken skulle få telefon dersom de lokaliserte seg nær den gamle skolen og kirka i bygda. Erling Hetland hadde vært forutseende, og hadde allerede kjøpt tomt på stedet med tanke om fremtidig drift der. Derfor var beslutningen om å flytte fabrikkdriften enkel å fatte. Fullt så enkelt var det ikke å gjøre tanke om til handling. Bygningsmaterialer var rasjonert, og det var ikke lett å overtale den tyske okkupasjonsmakten til å tildele ekstra kvoter. Dermed måtte fabrikkeieren rive de gamle lokalene på Øvre Hetland for å skaffe materialer til de nye...

Det var et møysommelig arbeid. I 1991 skrev Erling Hetland historien om Hommersåk Møbelfabrik, og her refereres med gründerens egne ord:
. Jeg snakket med arbeidsfolk om rivning. Men ingenting måtte bli ødelagt, verken spiker eller annet materiale, for det var vanskelige tider. Da tiden kom og arbeidet kunne
påbegynnes, fikk vi tak i en spiker-uttaker som løste spikrene, og så kom andre og tok dem ut. Med pappen på taket ble det gjort på samme måte, og pappen ble rullet fint sammen.

Nær den nye fabrikktomta i Hommersåk bodde brødrene Anders og Knut Eikeland. De hadde en lastebil som gikk på treknott, et røykfylt og på ingen måte fullverdig alternativ til bensin. Brødrene Eikeland påtok seg å kjøre
både maskiner og materialer fra Øvre Hetland ned til den nye tomta. Det var ingen hus å sette tingene inn i. Alt ble plassert under åpen himmel. Heldigvis ble det ikke stjålet så mye fra byggeplassen.
- Det forsvant så langt jeg husker kun en støvekost og noen nøkler, enda tingene lå der i flere uker, minnes Hetland.

Det var vanskelig å få tak i materialer. Erling Hetland tok kontakt med stenhuggerne Olsen og Arntsen. Det var dyktige folk, og de påtok seg å skaffe hugget gråstein som kunne brukes som grunnmur i fabrikkbygget. Som isolasjon på innsiden ble det benyttet vanlig rød murstein. Steinen ble skaffet via bekjente som hadde kontakter innen potteri- og teglverksdriften i Sandnes.

Selve murene ble reist av murmester Hans Riska. Sementen ble hentet fra de tyske lagrene.
- Lagrene skulle tømmes for sement. Jeg søkte om 100 sekker, og fikk tilsagnet. Jeg var ikke sen om å hente sementen, beretter Erling Hetland.
Han fikk lagret den dyrebare råvaren i løa til Hofberg Hommersand, og snart kunne murmesteren gå i gang med arbeidet. Det viste seg imidlertid å bli behov for mer sement, og fabrikkeier Hetland måtte ut på tiggerferd for å skaffe det som trengtes.

Etter at muren stod ferdig, gikk resten av husbyggingen i en fei. Sommeren 1943 kunne Erlng Hetland sette nøkkelen i døra og reise på ferie, og da han kom hjem kunne produksjonen ta til.
- Den gang var det lett å produsere, for alt ble solgt. Problemet var å få tak i råvarer til å arbeide med. Jeg måtte ofte være både "om meg og for meg" når det skulle gjøres innkjøp, skriver Hetland.

Den nordre del av fabrikken ble utvidet i 1946. Da var det Jarl Hetland og Kristoffer Skjørestad som stod for grunnarbeidet. Det var Trygve Breivik og sønnen
Jon Breivik som sammen med Sigurd Pedersen stod for oppførelsen av murene, som i likhet med det gamle bygget ble oppført i hugget gråstein. Det var fremdeles vanskelig med materialtildeling, så her ble det bare lagt flatt tak over murene.

Etter som tiden gikk, ble det slappere med salget. Hetland fikk tross alle odds solgt alt som ble laget, men utsiktene for videre drift var dårlige. Da fabrikkeieren hørte rykter om at den gamle skolen på nabotomta skulle utvides, var han ikke sen om å etablere kontakt med kommunen.
- En stund var jeg i tvil om jeg egentlig ville selge, for møbelomsetningen tok seg litt opp igjen en periode. Men så falt omsetningen igjen, og nå er jeg glad for at skolen fikk overta fabrikkbygningene, skrev Hetland i 1991.

Siden overtakelsen har skolen blitt utvidet flere ganger. Det såkalte "nybygget" er oppført i betong, og skiller seg arkitektonisk ut fra resten av bygningsmassen. En periode ble også brakker tatt i bruk for å avhjelpe plassmangelen ved skolen. I 1991 ble skolen rehabilitert, og da ble det opprinnelige skolehuset revet. Det ble i 1997 reist nok et nybygg i forbindelse med 6-åringenes inntog i skolen. I dag drives Hommersåk skole som en ren nynorsk-skole. Med sine knappe 200 elever er dette den minste av de fire skolene i Riska.


Tom Gaudland

SØK

GOD JUL!

Lions Club Sandnes/Riska ønsker alle brukere av nettstedet www.riskalions.no en riktig god jul og et godt nytt år!
GOD SOMMER

Riska Lions Club vil gjerne ønske alle en riktig god sommer!
RISKADAGENE 2019
Riskadagene 2019 arrangeres helgen 31. mai til 2. juni.

LES MER
VELKOMMEN TIL WWW.RISKALIONS.NO

Lions Club Sandnes / Riska er nå på nett. Vårt mål med disse internettsidene er å gi informasjon om klubben og om bygda. Vi har laget en egen lenkeside med mer enn 200 lokale lenker, og vi tilbyr historikk og generell informasjon om Hommersåk. Har du spørsmål eller kommentarer, send en mail til webmaster.
RISKA LIONS CLUB
Riska Lions Club
Postboks 28
4395 HOMMERSÅK

Telefon 48 28 08 99
E-post: webmaster@riskalions.no

Charterdato: 29.10.1984
Klubbhus: Klokkarlåven, Stemmen
UTLEIE AV LIONSHUSET

Den gamle Klokkarlåven like ved Stemmen disponeres av Riska Lions. Huset er tilgjengelig for utleie. Bestill online.

ONLINE BOOKING AV KLOKKARLÅVEN
SITATET

Copyright 2013 © Lions Club Sandnes / Riska
  Utviklet av iServ AS / 
Commentum Forlag AS