logo
 Charterdato 29. oktober 1984  Onsdag 27. januar  2021 
INFORMASJON
 » Nyheter
 » Lenker
LIONS
 » Om Riska Lions
 » Lions Norge
 » Eruba-prosjektet
 » Tulipanaksjonen
 » Røde Fjær
 » Juleutlodning
 » Fureneset aktivitetssenter
 » Lions etiske norm
RISKADAGENE
 » Riskadagene 2018
 » Riskadagene 2017
 » Riskadagene 2016
 » Riskadagene 2015
 » Riskadagene 2014
 » Riskadagene 2013
 » Riskadagene 2012
 » Riskadagene 2011
 » Riskadagene 2010
 » Riskadagene 2009
 » Riskadagene 2008
 » Riskadagene 2007
 » Riskadagene 2006
 » Riskadagene 2005
 » Riskadagene 2004
 » Riskadagene 2003
 » Tidligere arrangement
 » Presseomtaler
TETTSTEDET HOMMERSÅK
 » Generell informasjon
 » Historikk
 » Verdt å se
 » Turforslag
 INFORMASJON: Nyheter
Torsdag 13.08.15
Gode venner som hjelper hverandre


Gaute Sømme, Mangor Eikeland og Dan Skjørestad bruker fritiden på å hjelpe andre. Her selger de tulipaner til inntekt for narkotikaforebyggende arbeid.
Med slagordet «Én god handling gjør mer nytte enn tusen gode tanker» har et trettitalls mannfolk på Hommersåk knallhardt fokus på å hjelpe.

Lions Club Sandnes/Riska legger ned mye tid og ressurser i å samle inn penger til gode formål, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Hva er Lions?
The International Association of Lions Clubs ble stiftet i Chicago, USA, 7. juni 1917 av forretningsmannen Melvin Jones. Lions har 45.000 klubber og 1,35 millioner medlemmer i over 200 land og geografiske områder. Dette gjør oss til den største humanitære serviceorganisasjonen i verden.
Lions kom til Europa i 1948, med Sverige som første europeiske land. I 1949 kom Norge med i Lions, som det fjerde landet i Europa.

Melvin Jones’ idé var å skape en sammenslutning av foreninger som hadde som felles mål å hjelpe mennesker som av ulike grunner hadde behov for støtte. Lions ønsker ”å skape forståelse for verdens behov for humanitær hjelp, og å yte frivillig innsats med lokalt engasjement og internasjonalt samarbeid”.
Vi finner en mengde ulike samfunnsformer og kulturer i Lions. Men vi har felles verdigrunnlag og felles mål. Dette gjør oss til en verdensomspennende organisasjon og ikke bare enkeltstående klubber.

Lions er klubber bestående av helt vanlige mennesker – menn og kvinner – som ønsker å bruke noe av sin fritid til å hjelpe andre. Lions er fri for hemmelighetskremmeri og sære seremonier. Vi er også politisk og religiøst nøytrale.
Ønsker du en meningsfylt fritid, fylt med vennskap, medmenneskelighet og frivillig arbeid? Da ønsker vi deg velkommen!
Medlemskap i Lions oppnås gjennom invitasjon, men vi er ingen lukket organisasjon. Lions er åpen for innsyn på alle nivåer. Et medlemskap innebærer et aktivt engasjement for å hjelpe andre. Det skal gi mulighet til personlig utvikling og inspirasjon i et miljø preget av vennskap og entusiasme.

Lions er kort og godt: Gode venner som hjelper andre.

Internasjonalt arbeid
Et av våre hovedfokus er øyehelse. Gjennom våre prosjekter i Uganda, Malawi og Zambia etableres det et bærekraftig øyehelsetilbud i disse landene. Andre prosjekter omfatter bygging av skoler, boring av brønner og andre prosjekter relatert til vann og fadderbarnordninger i en rekke land i flere verdensdeler.

Nasjonal innsats
I Norge gjennomfører Lionsklubbene mange forskjellige aktiviteter for blant annet synshemmede, funksjonshemmede, eldre, barn og unge. Vi har nasjonale prosjekter som Lions Førerhundskole, Beitoleiren (funksjonshemmede) og Helsesportuken i Tana (funksjonshemmede).
I tillegg har vi blant annet utvekslingsprogrammer for ungdom og informasjonsopplegget “Eldre og helse”.

Lokalt arbeid
I Riska står Lions bak en rekke prosjekter hvor tanken er å gjøre livet lettere både for mennesker som er i en vanskelig situasjon og for alle som bor og lever i bygda. Hvert år deler lionsklubben ut en bygdegave, som kommer hele befolkningen til gode. Fontenen i Stemmen og ett av lekestativene på lekeplassen ved Stemmen er eksempler på slike gaver. Vi har også finansiert hjertestartere i brannbilen og på legesenteret. Disse har reddet liv! Boken “Turgleder i Riska”, som utkom for et par år siden, er også en bygdegave, hvor formålet er å slå et slag for folkehelsa.

Lions Club Sandnes/Riska drifter prosjektet ”Alle skal kunne”. Vi har etablert et utstyrslager som skolene i bygda kan ta i bruk dersom det er elever som trenger skøyter, ski, sykler, redningsvester eller annet utstyr når skolene har aktivitetsdager. Dette utstyrslageret skal nå utvides, slik at hver av skolene får hvert sitt lager. I prosjektet ligger også en pengepott som rektorene kan bruke av dersom det er behov for å kjøpe inn utstyr for elever som ikke får slike ting hjemmefra, for eksempel joggesko til gymtimen eller en hundrelapp til klassekassen. Også lag og foreninger kan søke om penger til unge medlemmer som ikke har råd til kontingenter og utstyr.

Årlig arrangerer Lions Club Sandnes/Riska eldrefest på Riska bo- og aktivitetssenter. Festen er så populær at det er fullstappet i kantina. Når det nærmer seg jul finansierer klubben matesker til ubemidlede i bygda. Gjennom hele året kan lag og foreninger søke om støtte til ulike prosjekter. Korpset har fått penger til instrumenter, gospelkoret Kraftfôr har fått penger til lydanlegg, ridesenteret har fått penger til ny traktor og fotballklubben har fått penger til kunstgressbanen – for å nevne noe.

Våre fyrtårn
Lions Tulipanaksjon
Lions Tulipanaksjon er vår årlige innsamlingsaksjon til inntekt for forebyggende arbeid. Aksjonen samler inn ca. 5 millioner kroner årlig til forebyggende arbeid mot rusmisbruk og til undervisningsopplegget “Mitt valg”.

Lions Røde Fjær
Dette er vår største innsamlingsaksjon og blir arrangert hvert femte år. Den første Røde Fjær-aksjonen var i 1966. De siste aksjonene var i 2004, 2009 og 2015, hvor vi samlet inn henholdsvis 46 millioner kroner til Montebellosenteret (senter for kreftpasienter), 19 millioner kroner til Hurdalsenteret (syn- og mestringssenter) og 20 millioner til narkotikaforebyggende arbeid gjennom Lions sitt eget program: Mitt valg. Tidligere mottakere av støtte har blant annet vært Beitostølen helsesportsenter, Leddgiktaksjonen og Livskvalitet i eldre år.

Lions i Norge
Lionsklubben er grunnelementet i organisasjonen vår. Man blir medlem av Lions ved å bli medlem av en klubb. Det er ingen frittstående medlemmer i Lions. Klubbene er i stor grad autonome, men arbeider i overensstemmelse med Lions’ nasjonale og internasjonale lover.
I Norge har vi over 12.150 medlemmer fordelt på 10 distrikter med til sammen 478 klubber. Vi har klubber i nesten alle landets kommuner. Lions Norge er selvfølgelig åpen for begge kjønn.

Venner av Lions
Har du lyst til å bli medlem? Send en mail til webmaster@lions.no. Dersom du bare har lyst til å være støttemedlem, har vi etablert «Venner av Lions». Her kan privatpersoner støtte oss med 300 kroner årlig, mens bedrifter betaler 1500 kroner.

SØK

GOD JUL!

Lions Club Sandnes/Riska ønsker alle brukere av nettstedet www.riskalions.no en riktig god jul og et godt nytt år!
GOD SOMMER

Riska Lions Club vil gjerne ønske alle en riktig god sommer!
RISKADAGENE 2019
Riskadagene 2019 arrangeres helgen 31. mai til 2. juni.

LES MER
VELKOMMEN TIL WWW.RISKALIONS.NO

Lions Club Sandnes / Riska er nå på nett. Vårt mål med disse internettsidene er å gi informasjon om klubben og om bygda. Vi har laget en egen lenkeside med mer enn 200 lokale lenker, og vi tilbyr historikk og generell informasjon om Hommersåk. Har du spørsmål eller kommentarer, send en mail til webmaster.
RISKA LIONS CLUB
Riska Lions Club
Postboks 28
4395 HOMMERSÅK

Telefon 48 28 08 99
E-post: webmaster@riskalions.no

Charterdato: 29.10.1984
Klubbhus: Klokkarlåven, Stemmen
UTLEIE AV LIONSHUSET

Den gamle Klokkarlåven like ved Stemmen disponeres av Riska Lions. Huset er tilgjengelig for utleie. Bestill online.

ONLINE BOOKING AV KLOKKARLÅVEN
SITATET

Copyright 2013 © Lions Club Sandnes / Riska
  Utviklet av iServ AS / 
Commentum Forlag AS