logo
 Charterdato 29. oktober 1984  Torsdag 30. juni  2022 
INFORMASJON
 » Nyheter
 » Lenker
LIONS
 » Om Riska Lions
 » Lions Norge
 » Eruba-prosjektet
 » Tulipanaksjonen
 » Røde Fjær
 » Juleutlodning
 » Fureneset aktivitetssenter
 » Lions etiske norm
RISKADAGENE
 » Riskadagene 2018
 » Riskadagene 2017
 » Riskadagene 2016
 » Riskadagene 2015
 » Riskadagene 2014
 » Riskadagene 2013
 » Riskadagene 2012
 » Riskadagene 2011
 » Riskadagene 2010
 » Riskadagene 2009
 » Riskadagene 2008
 » Riskadagene 2007
 » Riskadagene 2006
 » Riskadagene 2005
 » Riskadagene 2004
 » Riskadagene 2003
 » Tidligere arrangement
 » Presseomtaler
TETTSTEDET HOMMERSÅK
 » Generell informasjon
 » Historikk
 » Verdt å se
 » Turforslag
 LIONS: Røde Fjær
Torsdag 01.01.15
Innsamling til barne- og ungdomsprosjektet MITT VALG


8. februar er det duket for ny Røde Fjær-aksjon. Da vil bøssebærere besøke samtlige husstander i Hommersåk og omegn.

Lions Røde Fjær 2015 går til Stiftelsen Det er mitt valg som arbeider på ideelt grunnlag med barne- og ungdomsprosjektet MITT VALG. Målet på landsbasis er å samle inn 30 millioner kroner. Innsamlingsaksjonen finner sted 8. februar 2015, og det er Lionsklubbene i Norge som gjennomfører aksjonen på frivillig basis.

Pengene som samles inn, skal brukes til holdningsskapende og forebyggende arbeid for barn og unge med særlig fokus på problemadferd som mobbing og rusmisbruk. Midlene skal gi barn og unge over hele Norge muligheten til å delta i undervisningsopplegget MITT VALG, samt gi samtlige kommuner og fylkeskommuner i landet muligheten til å ta i bruk opplegget.

MITT VALG skal blant annet styrkes gjennom ansettelse av flere instruktører, oppgradering og videreutvikling av kursmateriellet, tettere oppfølging av deltakerne og forskningsbasert evaluering.
Kommuner og fylkeskommuner over hele landet vil få anledning til å ta i bruk MITT VALG, flere tusen ansatte i barnehager og på skoler vil kunne skoleres, og flere titalls tusen barn og unge over hele landet vil nyte godt av denne satsingen.

Gjennom systematisk og langsiktig satsing på holdningsskapende og forebyggende arbeid vil stiftelsen Det er mitt valg kunne bidra til å bygge trygge og velfungerende barn og unge, samt sikre at færre voksne faller utenfor og må repareres av samfunnet.

MITT VALG er skreddersydd for barnehager og skoler, men kan også benyttes av andre som jobber med barn og unge som for eksempel fritidsklubber, idrettslag og trossamfunn. MITT VALG er et effektivt verktøy som bygger sosial og emosjonell kompetanse hos barn og unge og setter dem i stand til å takle hverdagen. Programmet fokuser på å bygge selvtillit og gode relasjoner, samt på å lære barn og unge å ta ansvar, se konsekvenser av egne handlinger og vise empati. Kommunikasjon, mestring og utvikling av evnen til å ta gode valg står sentralt. Undervisningsopplegget er utviklet av pedagoger og tilpasset Kunnskapsløftet og gjeldende rammeplan for barnehagen, og det er anbefalt av Utdanningsdirektoratet.

Hittil har over 260 norske kommuner hatt nytte av MITT VALG, over 40 000 norske barnehageansatte og lærere har gått på MITT VALG-kurs, og over 600 000 barn og unge har deltatt i programmet. Evalueringer i regi av Utdanningsdirektoratet og internasjonal forskning har dokumentert MITT VALGs positive effekt. MITT VALG bidrar til å gjøre barn og unge i stand til å fungere godt på skolen, i fritiden og gjennom livet.

SØK

VELKOMMEN TIL WWW.RISKALIONS.NO

Lions Club Sandnes / Riska er nå på nett. Vårt mål med disse internettsidene er å gi informasjon om klubben og om bygda. Vi har laget en egen lenkeside med mer enn 200 lokale lenker, og vi tilbyr historikk og generell informasjon om Hommersåk. Har du spørsmål eller kommentarer, send en mail til webmaster.
RISKA LIONS CLUB
Riska Lions Club
Postboks 28
4395 HOMMERSÅK

Telefon 48 28 08 99
E-post: webmaster@riskalions.no

Charterdato: 29.10.1984
Klubbhus: Klokkarlåven, Stemmen
UTLEIE AV LIONSHUSET

Den gamle Klokkarlåven like ved Stemmen disponeres av Riska Lions. Huset er tilgjengelig for utleie. Bestill online.

ONLINE BOOKING AV KLOKKARLÅVEN
SITATET

Copyright 2013 © Lions Club Sandnes / Riska
  Utviklet av iServ AS / 
Commentum Forlag AS